Ieri, 12.05.2021, a avut loc ediția aniversară a Cafenelei Juridice, eveniment marca Avestis, ce s-a dovedit a fi din nou un real succes întrucât atât speakerii, cât și tema abordată au stârnit interesul auditoriului, aspecte ce au generat o participare numeroasă.

Ediția a X-a, dar și participanții, s-au bucurat de prezența invitatului nostru special, dl. conf. univ. dr. judecător Ioan Gârbuleţ – Preşedintele Secţiei  Penale a Curţii de Apel Târgu Mureş şi Redactor – şef al Revistei Române de Executare Silită – Editura Universul Juridic care, împreună cu doamna Cristina Cornaci, fondatorul şi Directorul General al societăţii Avestis Internaţional SRL au abordat o temă deosebit de interesantă: „Răspunderea executorului judecătoresc”.

S-au analizat şi prezentat pe larg cazurile în care poate fi antrenată răspunderea disciplinară, prin aplicarea dispoziţiilor speciale ale Legii nr. 188/2000, procedura de cercetare şi constatare a abaterilor, sancţiunile aplicabile precum şi aspectele procedurale a soluţionării contestaţiilor.

S-a realizat o comparație extrem de interesantă, dar și o analogie în același timp,  cu răspunderea disciplinară a altor profesii liberale, punându-se accent asupra rolului extrem de important al executorului judecătoresc în realizarea atribuţiunilor conferite de legiuitor, acesta fiind învestit cu autoritate publică.

Au fost, de asemenea, analizate posibilităţile antrenării răspunderii civile cu expunerea procedurii aplicabilă şi a normelor de drept substanţial, fiind descris inclusiv modul în care interferează aceste forme de răspundere.

Le mulțumim tuturor participanților care au asistat la prelegere într-un număr foarte mare, iar pentru persoanele interesate de discuțiile purtate în cadrul evenimentului, acesta a fost organizat online şi este difuzat pe pagina oficială de Facebook a Avestis și pe canalul nostru de Youtube.

Pentru următoarele ediții ale Cafenelei Juridice, vă aşteptăm cu teme interesante şi alese cu grijă, pe diverse arii juridice, având posibilitatea, la rândul dumneavoastră, să ne transmiteţi atât propuneri de subiecte pe care să le supunem dezbaterii, cât şi probleme cu care vă confruntaţi în activitatea profesională.

 

Sursa: https://avestis.ro/atragerea-raspunderii-executorului-judecatoresc/