Speakeri

Cristina Cornaci

Cristina Cornaci

Director General – AVESTIS

Am pus bazele acestui business pentru că mi-am dorit să creez ceva unic, nemaiîntâlnit în acest domeniu juridic atât de ofertant pe piață.

În mintea mea, AVESTIS este definiția complexității, a diversității și a profesionalismului, iar performanțele pe care le obținem împreună cu echipa sunt rezultatele muncii noastre dedicate scopului comun: îndeplinirea cerințelor în vederea stabilirii dreptății și a corectitudinii.

Viziunea mea este să dezvolt și să îmbunătățesc activitatea juridică, atât în mod general, cât și aplicabil pe obiectul de activitate al AVESTIS INTERNATIONAL.

Cristina Cornaci

Mădălina Ionescu

Avocat – AVESTIS

Avocatura nu este o meserie, ci este o profesie și una înnobilatoare chiar.

Presupune sacrificii, dar totodată aduce cu sine satisfacții și realizări de care m-am bucurat și pe care le consider o veritabilă răsplată pentru munca și dedicarea pe care o am exercitându-mi profesia.

Experiența pe care am acumulat-o, a conturat de-a lungul timpului spiritul justițiar ce mă compune, iar înclinarea mea pentru cercetare și studiu au transformat pasiunea pentru științele juridice în virtute.

lucian molner

Lucian Molner

Consilier juridic- AVESTIS

M-am dezvoltat odată cu această societate și pot spune că, de-a lungul timpului, căpătând experiență în domeniul juridic, am devenit tot mai bun și mai dedicat în profesia pe care o desfășor.

Mă identific în totalitate cu ceea ce fac, iar rezultatele pe care le obțin sunt întocmai pe măsura devotamentului pe care îl am față de această activitate.

În opinia mea, nu există o limită când vine vorba despre dezvoltarea profesională, ci limitele ni le impunem noi, crezând că nu putem face față provocărilor ce ni se ivesc în cale.

lucian molner

Iulia-Alexandra Iftimie

Consilier juridic-AVESTIS

Opinia majorității este aceea că dreptul face parte din categoria științelor exacte.

Pentru mine este artă, atât din punctul de vedere al teoriei, cât și al practicii. Și spun acest lucru pentru că, odată cu debutul meu în cadrul AVESTIS, am descoperit că latura artistică și creativitatea ce mă definesc sunt potrivite pentru a aduce un plus valoare specificului juridic.

Îi pot da culoare și muzicalitate, afirmând cu fatuitate că:

„Din mulțimea mea de gânduri,
Pe care le-am adunat,
Pot să scriu în patru rânduri,
Ce scriu alții-ntr-un tratat.”

Lucica Movileanu

Lucica Daicu

Consilier Juridic

Doamna Lucica Daicu este jurist de peste zece ani, iar opt dintre aceștia a activat în domeniul recuperărilor de bunuri și creanțe, acumulând o experiență impresionantă grație situațiilor și provocărilor cu care s-a tot întâlnit de-a lungul carierei alese.

Cu aplecare spre procedura executării silite, doamna Daicu a aprofundat acest segment, intrând în contact cu toate formele de executare silită mobiliară și imobiliară, dar și cu executori judecătorești cu competență pe toate curțile de apel din țară.

Am avut plăcerea de a o avea ca invitată în cadrul celei de-a participat la cea de-a III-a ediție a Cafenelei juridice, unde s-a trecut în revistă toate etapele formei de de executare prin poprire, de la înființarea acesteia și până la consecințele nerespectării obligațiilor ce le revin terților popriți, respectiv instituția validării popririi.

Valentin Silimon

Valentin Silimon

Executor judecătoresc – Curtea de Apel Iași

Domnul Silimon Valentin este executor judecătoresc pe circumscripția Curții de Apel Iași, și a fost numit în anul 2012 membru în Colegiul de Conducere al CEJ Iași. Domnul executor deține o bogată experiență în activitatea de executare silită, iar activitatea dumnealui se apleacă în mod deosebit asupra executării silite directe, ce vizează reposesia bunurilor mobile.

În cadrul ediției a II-a a Cafenelei juridice a făcut cunoscute aspectele practice ce stau la baza procedurii executării silite directe, din perspectiva unui birou de executare silită.

Simion Doni

Simion Doni

Consilier Juridic

Domnul Simion Doni se bucură de o bogată experiență în calitate de jurist și s-a remarcat prin performanțele profesionale pe care le-a atins prin studiu intens, continuu și prin stăpânirea cu certitudine a informațiilor de specialitate.

Domeniul recuperărilor a fost pentru domnul Doni un prilej de dezvoltare atât profesională, cât și personală, căci experiența dumnealui a îmbinat activitatea de birou cu cea de acțiune (teren), având ocazia să întâmpine situații și provocări ce au contribuit la consolidarea cunoștințelor și carierei în domeniul juridic.

Pe domnul Doni l-am avut alături în cadrul Ediției a V-a a Cafenelei juridice, unde am discutat comportamentul contractului de leasing în procedura insolvenței. 

Vincensso Sălăgean

Vincensso Sălăgean

Practician în insolvență

De-a lungul carierei sale, domnul Sălăgean s-a remarcat prin reușitele și performanțele în acest domeniu, procedura insolvenței fiind o reală provocare pentru dumnealui.

Corectitudinea, dorința de a oferi beneficiu ambelor părți, atenția la detaliile procedurale și meticulozitatea cu care își gestionează dosarele privind societățile aflate în insolvență, cu menționarea acelora cu o expunere financiară mare, reprezintă doar o parte din calitățile și caracteristicile care îl recomandă pe domnul Sălăgean în exercitarea profesiei de practician în insolvență.

Ediția a VI-a a Cafenelei juridice s-a bucurat de prezența, cunoștințele și experiența profesională a domnului Sălăgean, cu care am dezbătut înscrierea la masa credală a creanțelor provenind din contractele de leasing.

Anca Roibu

Anca Roibu

Practician în insolvență

Doamna Anca Roibu și-a lansat debutul profesional în anul 2000, când a devenit avocat în cadrul Baroului Timiș, activând în această calitate până în prezent. Începând cu anul 2006 și-a extins activitatea în domeniul insolvenței, lucrând fie în colaborare cu alți practicieni în insolvență, fie în reprezentarea intereselor creditorilor sau ale reprezentanților legali ai debitorilor.
Pentru doamna Roibu, interesul față de domeniul insolvenței a crescut, determinând astfel şi dezvoltarea activității specifice domeniului, ponderea acesteia ajungând să fie egală cu aceea desfășurată în calitate de avocat.
În acest fel, a dobândit experiența și cunoștințele necesare, devenind în anul 2013 și practician în insolvență, profesie pe care doamna Anca Roibu continuă să o desfășoare şi în prezent.
Ediția a VII-a a Cafenelei juridice s-a bucurat de prezența doamnei Roibu care a îmbogățit cunoștințele auditoriului cu condițiile de admisibilitate și elementele de practică judiciară privind atragerea răspunderii patrimoniale pentru intrarea în insolvență.
Daniel Godorogea

Daniel Godorogea

Avocat, practician în insolvență

Experiența de peste 16 ani în materia dreptului și a insolvenței, atât în calitate de avocat pledant, cât și în cea de practician în insolvență, îl poziționează pe domnul Daniel Godorogea în rangul profesioniștilor în domeniu, remarcându-se prin roadele muncii depuse. A desfășurat o activitate neîntreruptă în rândul avocaturii, începând cu anul 2004 și în calitate de practician în insolvență, începând cu anul 2010, iar în prezent este asociat coordonator în cadrul DDG Insolvency IPURL din Cluj Napoca.

Ne-am întâlnit cu domnul Daniel Godorogea de două ori în cadrul evenimentelor noastre, în contextul unor dezbateri interesante, amintind ediția a VII-a, ce a vizat atragerea răspunderii patrimoniale pentru intrarea în insolvență, dar și ediția a XII-a, ce a vizat subiectul creanțelor generate de contractele de credit garantate cu ipotecă, în procedura insolvenței.

Veronica Molner

Veronica Molner

Expert contabil – MOL ACCOUNTING SRL

Doamna Veronica Molner se bucură de peste 15 ani de experiență în contabilitate, resurse umane, audit și servicii de consultanță financiară și fiscală, din care ultimii 5 ani au fost dedicați propriei companii, acreditată CECCAR, Mol Accounting. A urmărit în permanență să vină în sprijinul antreprenorilor pentru a  putea lua decizii fundamentate pentru optimizarea, creșterea și dezvoltarea afacerii lor și a înțelege legislația din domeniul financiar-fiscal.
A făcut un scop din a sprijini dezvoltarea sănătoasă și durabilă a mediului de afaceri și a antreprenorilor, preocupându-se permanent de aspectele ce țin de dezvoltarea profesională, și a urmărit să ofere întotdeauna soluții inovative, aflate în stransă corelație cu cerințele actuale ale pieței și legislației.
De-a lungul timpului, doamna Veronica Molner și-a propus să lege parteneriate de încredere cu clienții și să participe la plusul de valoare al fiecărei companii, aspect care s-a menținut și în prezent și se va aplica și pe viitor.
A participat la cea de-a VII-a ediție a Cafenelei juridice, unde s-a discutat despre noile reglementări referitoare la facilitatea acordată conform OUG nr. 37/2020 privind suspendarea la plată a ratelor provenite din contractele de finanțare ale instituțiilor financiare bancare sau nebancare și prelungirea acestei facilități prin OUG nr. 227/2020.

Eugen Huruba

Eugen Hurubă

Executor judecătoresc, Președinte CEJ Târgu Mureș

Domnul Eugen Hurubă, distins profesionist, cu o experiență de peste 20 de ani în calitate de executor judecătoresc, și-a pus amprenta asupra aspectelor generale și particulare ce decurg din procedura executării silite, și nu doar le-a pus în aplicare în interesul legii, ci le-a și împărtășit viitorilor practicieni ai dreptului, prin calitățile sale pedagogice, activând ca și conferențiar universitar doctor la Facultatea de Economie și Drept din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș.

Am urmărit îndeaproape și am admirat parcursul carierei, dar și profesionalismul cu care domnul Eugen Hurubă și-a clădit renumele care, de altfel, îi face cinste și onorează lumea juridicului.
A participat în calitate de speaker în cadrul ediției a IX-a, tratând subiectul ce vizează prescripția dreptului de a cere executarea silită.

Ioan Gârbuleț

Ioan Gârbuleț

Judecător

Domnul Ioan Gârbuleț este Președintele Secției Penale a Curții de Apel Tg. Mureș și a deținut de-a lungul timpului funcțiile de inspector judiciar, vicepreședinte al Curții de Apel Tg. Mureș și inspector de specialitate în cadrul Ministerului Justiției, în paralel exercitându-și și calitățile pedagogice în calitate de conf. univ. dr. la Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Tg. Mureș, Facultatea de Drept. O amprentă importantă în sfera procedurii civile este adusă prin calitatea de redactor – șef al Revistei Române de Executare Silite, lucrările și analizele sale în sfera procedurală servind ca reper important al practicienilor și teoreticienilor civiliști. La adresa lui nu putem manifesta decât admirație și apreciere pentru experiența de aproximativ 25 de ani în calitate de judecător, parcursul lui profesional și tușa personală aducând valoare domeniului juridic

Numeroasele sale lucrări în sfera dreptului reprezintă o sursă de inspirație pentru toți profesioniștii domeniului juridic, elaborând noțiuni, studii și comentarii de specialitate imperios necesare din perspectiva aplicabilității lor.

      Domnul Ioan Gârbuleț a fost invitat în cadrul celei de-a X-a ediții a Cafenelei Juridice, unde a tratat aspectele privind răspunderea disciplinară a executorului judecătoresc, un subiect antrenant al acestei etape a procesului civil.

Cătălin Lungănașu

Cătălin Lungănașu

Judecător, Președinte Tribunalul Timiș

În prezent, domnul Cătălin Lungănașu este președintele secției I civilă, în cadrul Tribunalului Timiș, iar de-a lungul timpului a desfășurat activităţi specifice profesiei de judecător în cadrul judecătoriei Timișoara, precum și activități didactice în calitate de asistent universitar în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii de Vest din Timişoara.

Onorabil magistrat, s-a afirmat în spațiul juridic prin practicarea cu desăvârșire a profesiei pe care și-a ales-o, prin intermediul numeroaselor sale publicații în calitate de autor și coautor, enumerând aici articolul „Admisibilitatea cererii de suspendare a executării silite”, publicație ce a câștigat Premiul „Savelly Zilberstein” pentru cel mai bun articol publicat în „Revista Română de Executare Silită” în anul 2018, cursul „Contestația la executare – instituție fundamentală a dreptului procesual civil” – Ed. C. H. Beck, București, 2019, articolul „Considerații privind suspendarea executării silite” publicat în „Curierul Judiciar” nr. 10/2019, pp. 568-576, dar și prin faptul că a participat la diverse conferințe și evenimente de specialitate, expunând în acest sens imaginea imaginea unei perosane căreia profesia îi face cinste, întrucât este exercitată cu pasiune, dedicare și multă muncă.

A fost invitatul ediției a XI-a a Cafenelei juridice ce a vizat tema „Împărțirea bunurilor comune pe calea contestației la executare”.

Mădălina Elena Afrăsinie

Mădălina Elena Afrăsinie

Judecător – Tribunalul București

Doamna Mădălina Elena Afrăsinie este judecător în cadrul Tribunalului București și este un profesionist care merită toată admirația.

Cariera în calitate de magistrat a doamnei Afrăsinie a debutat încă din anul 2004, când și-a început activitatea în cadrul Judecătoriei Sectorul 2, continuând ca judecător în cadrul Tribunalului București, secția a VI-a, comercială și bucurându-se din 2013 și până în prezent de titulatura conferită de ocuparea postului de președinte al secției a VI-a, civilă, a Tribunalului București.

De-a lungul timpului doamna judecător Afrăsinie și-a pus amprenta asupra domeniului juridic, evidențiind cu fiecare apariție a sa spiritul justițiar care îi precede personalitatea și aducând în lumina sectorului legislativ un important și neprețuit aport privind conturarea unei practici corecte, legale și morale.

Am avut-o alături pe judecător Mădălina Afrăsinie in cadrul ediției a XIII-a, unde a abordat o temă de drept substanțial, aceea a drepturilor și obligațiilor utilizatorilor în cadrul contractelor de leasing financiar.

Cosmin Caraman

Cosmin Caraman

Executor judecătoresc – Curtea de Apel Galați

Domnul Cosmin Caraman se bucură de o lungă experiență în domeniul juridic, fiind executor judecătoresc pe Curtea de Apel Galați și acumulând pe parcursul timpului importante cunoștințe și deprinderi care îl califică acum în rândul executorilor cu care este o plăcere să colaborezi.

În relația cu creditorii domnul executor Caraman oferă un suport esențial, fiind un profesionist extrem de bine pregătit din punct de vedere teoretic și foarte activ când vine vorba de înfăptuirea legii pe teren.

Dinamismul de care se bucură zilnic, cunoștințele în domeniul juridic, cu precădere în materia executării silite, dar și profesionalismul cu care tratează dosarele pe care le instrumentează pe Curtea de Apel Galați, atrag toată admirația practicienilor dreptului.

Domnul Cosmin Caraman a abordat tema „Executarea silită imobiliară. Aspecte particulare” în cadrul celei de-a XIV-a ediții a Cafenelei juridice.

Ancuța Dumitraș

Ancuța Dumitraș

Executor judecătoresc – Curtea de Apel Suceava

Doamna Ancuța Dumitraș este executor pe raza Curții de Apel Suceava, iar în urma experienței pe care o deține, poate fi plasată fără dubiu în rândul executorilor de acțiune, pentru care atât activitatea de birou, cât și cea de teren întregesc specificul acestei minunate profesii. Am putea spune despre distinsa doamnă executor că este tipul profesionistului pentru care meseria nu este doar o meserie, ci o virtute.

A participat la cea de-a XV-a ediție a Cafenelei juridice, în cadrul căreia a dezbătut interesante aspecte privind „Termenul de executare”, subiect ce i s-a potrivit ca o mănușă.

Emanuel Căliman-Habet

Emanuel Căliman-Habet

Executor judecătoresc – Curtea de Apel București

Se știe despre domnul executor Emanuel Căliman-Habet că este extrem de pasionat de profesia pe care o exercită și se mai știe că până în prezent a impresionat această branșă a profesioniștilor în drept cu seriozitatea de care a dat dovadă în activitatea sa, abordarea situațiilor ce țin de sfera executării silite și emiterea opiniilor de specialitate.

Entuziasmul și pasiunea cu care privește profesia de executor judecătoresc îl plasează într-o sferă favorabilă, iar cariera îi scoate în cale satisfacții pe măsura așteptărilor. Exact cum spune însuși domnul executor „Munca ne ocupă o mare parte din viață și singura cale de a fi cu adevărat satisfăcut este să faci ceea ce tu consideri că este o muncă minunată. Și singura cale de a avea realizări profesionale este prin a iubi ceea ce faci.”

Ediția a XVI-a a Cafenelei juridice s-a bucurat de prezența dumnealui, dezbătând subiectul privind executarea debitorului aflat în insolvență.

Adriana Dabija

Adriana Dabija

Manager de Risc și Control – AUTONOM SERVICES S.A.

Experiența profesională a doamnei Dabija ne-a atras atenția, întinzându-se pe domenii vaste, de la retail până la distribuție, și conchizând cu activitatea pe care o desfășoară din 2010 și până în prezent în cadrul Autonom. Deși la început era un domeniu total necunoscut dumneaei, respectiv: închirierea autovehiculelor și vehiculelor ușoare cu masa de până la 3,5 tone, activitatea dinamică și provocările întâlnite au determinat-o să-și dorească să aprofundeze acest spectru de activitate, să acumuleze cât mai multe cunoștințe și să își perfecționeze abilitățile profesionale. În prezent, doamna Adriana Dabija ocupă funcția de Control & Risc Manager, privind evaluarea riscului pentru potențialii clienți și gestionează un întreg departament cu atribuții specifice evaluării și managementul riscului, colectarea creanțelor, managementul litigiilor și a întregii activități juridice din companie.

         Ca profesionist, este definită de înclinația către studiu, participând la diferite cursuri de specialitate și formare profesională, atât naționale cât și internaționale, este pasionată de citit și se asigură permanent că este informată atât despre contextul economic, cât și despre cele mai noi tendințe în business.

          Cu doamna Adriana Dabija am avut deosebita plăcere să dezbatem idei extrem de interesante la cea de-a XVII-a ediție a Cafenelei juridice, cu tema „Aversul și reversul autonomiei financiare în contractele de leasing operațional”.

Mariana Moncea

Mariana Moncea

Judecător, Tribunalul București – Secția a VII-a civilă

Pentru subiectul privind efectele procedurii insolvenței asupra contractelor de
finanțare, din cadrul ediției a XVIII-a a Cafenelei juridice, am avut-o ca invitat pe doamna
Mariana Moncea, judecător în cadrul Tribunalului București – Secția insolvență.

Pe doamna judecător Moncea precizăm că am avut prilejul de a o întâlni și asculta în
cadrul altor evenimente, i-am studiat atent scrierile și lucrările în materia procedurii
insolvenței și am găsit că experiența și pregătirea dumneaei pe partea de insolvență este
atât de bogată, încât am fost convinși că vom desluși multe spețe și vom identifica soluții
practice la diverse probleme supuse analizei în cadrul evenimentelor noastre. În ceea ce
privește parcursul profesional, doamna judecător Moncea a debutat în lumea juridicului ca
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu, urmând calitatea de judecător la
Tribunalul Giurgiu, iar din 2010 și până în prezent se bucură de realizările sale în calitate
de judecător la Tribunalul București – secția insolvență.

Mihai Glăvan

Mihai Glăvan

Director General – ACT GVN S.A., operator autorizat R.N.P.M.

La ediția a XIX-a am avut deosebita plăcere să îl avem alături pe domnul Mihai Glăvan,
Director General al ACT GVN S.A. – operator autorizat R.N.P.M. și actual președinte al
Corpului Operatorilor Registrului Național de Publicitate Mobiliară.
Cariera aleasă într-ale Registrului taine este timpurie căci, ne povestea domnul
Glăvan, că pasiunea a luat naștere odată cu absolvirea profilului de Informatică Economică
și, iată cum de mai bine de 20 de ani, se bucură de o semnificativă experiență în domeniul
publicității mobiliare.
În prezent supraveghează activitatea a 23 de agenți împuterniciți în calitate de
operator autorizat al R.N.P.M. printre care se numără și Avestis și se situează într-o
permanentă dezvoltare pe acest segment al domeniului juridic.
Am avut ocazia să ascultăm prelegerile domnului Glăvan în cadrul Cafenelei juridice
intitulate „Publicitatea ipotecilor mobiliare”, unde ne-a transmis o mulțime de noi
informații utile și folositoare.